Pašvaldības nomātie īpašumi Stāmerienas pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
“Gulbene-Alūksne”,
Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads
50880040304;
50880010166
6369;
10466
Pašvaldības ēku būvju īpašuma uzturēšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” 34.43 EUR/gadā 29.04.2013.-30.04.2018.