Pašvaldības nomātie īpašumi Stradu pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
Dzērves iela, Stradu pagasts, Gulbenes novads
50900020034
2106 Ielas uzturēšanas, apsaimniekošanas un rekonstrukcijas darbiem Aivars Dzērve nav 13.04.2015.-uz 30 gadiem
Šķieneru iela, Stradu pagasts, Gulbenes novads
50900020034
4095 Ielas uzturēšanas, apsaimniekošanas un rekonstrukcijas darbiem Aivars Dzērve nav 13.04.2015.-uz 30 gadiem

1) "Artēziskā aka", Stradu pagasts, Gulbenes novads

2) "Akas", Stradu pagasts, Gulbenes novads,

3) sūkņu stacija

4) ūdensapgādes tīkli

Nomas objekta apraksts, platība no līguma, reģ. Nr.GND/9.7/17/922

  Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšnai Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā  SIA "GULBENES ENERGO"  450,- EUR bez PVN mēnesī 01.10.2017. līdz nomas priekšmeta atsavināšanai