Iesniegums atzinumam par atbilstību teritorijas plānojumam

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pašvaldībā vai pilsētas/pagasta pārvaldē.

 Pieteikuma veidlapa.

atbilstiba_teritorijas_planojumam.doc
Pakalpojuma saņēmējs. Fiziska vai juridiska persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.  30 dienas.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu, elektroniski vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem" (Nr.8, 10.09.2009),

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā:

teritorijas plānotāji - 26345267, 64474903.

 

Atļauja sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot veselu zemes vienību

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pašvaldībā vai pilsētas/pagasta pārvaldē.

 Pieteikuma veidlapa.

Pieteikuma veidlapā norādīti pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

nekustama_ipasuma-sadal.doc
 Pakalpojuma saņēmējs.  Zemes īpašnieks vai pilnvarota persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.  30 dienas.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

 Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā:

zemes ierīcības inženiere - t. 64474919, m.t. 26171436.

 

Iesniegums par īpašuma iegādi no pašvaldības

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pašvaldībā vai pilsētas/pagasta pārvaldē.

 Pieteikuma veidlapa.

Pieteikuma veidlapā norādīti pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Iesnieguma_veidlapa_atsavinasana

 Pakalpojuma saņēmējs.  Fiziska vai juridiska persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš. 30 dienas vai 3 mēnešu laikā no apbūvēta zemes gabala reģistrēšanas Zemesgrāmatā.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.

 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

 Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā:

zemes ierīcības inženiere - t. 64474919, m.t. 26171436.

 

Iesniegums pašvaldības atteikumam no pirmpirkuma tiesībām

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz iesniegums un pirkuma līguma kopija Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.

Pieteikuma veidlapa.

Pieteikuma veidlapā norādīti pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

pirmpirkums.doc
Pakalpojuma saņēmējs. Pircējs vai pārdevējs vai to pilnvarota persona.
Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

5 darba dienas, ja pašvaldībai nav nepieciešams nekustamais īpašums.

20 dienas, ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības.

 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.

 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

 Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā:

nekustamā īpašuma speciālists - t. 64474919, m.t.

 

Iesniegums zemes lietošanas mērķa maiņai

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz iesniegums Gulbenes novada pašvaldībā vai pilsētas / pagasta pārvaldē.

 Pieteikuma veidlapa.

Pieteikuma veidlapā norādīti pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

zemes_lietosanas_merka_maina.doc
 Pakalpojuma saņēmējs. Zemes īpašnieks vai pilnvarota persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

30 dienas.

 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta. Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem" (Nr.8, 10.09.2009),

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā:

nekustamā īpašuma speciālists - t. 64474919, m.t.,

zemes ierīcības inženiere - t. 64474919, m.t. 26171436.

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā:

teritorijas plānotāji - 26345267.

 

Iesniegums piekrišanas saņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pašvaldībā.

 Iesnieguma veidlapa.

Pieteikuma saturs un pielikumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi".

Iesniegums_Fiziska_persona_2017.docx

Iesniegums_Juridiska_persona_2017.docx

 Pakalpojuma saņēmējs. Fiziska vai juridiska persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.  30 dienas.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu, elektroniski vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.  Nav.
 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.  Nav.
Papildu informācija par pakalpojumu.

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija:

64474919, 29426857