Atļauja koku ciršanai ārpus meža Gulbenes novadā

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijai.

 Pieteikuma veidlapa, apstiprināta kā saistošo noteikumu "Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” pielikums.

Pieteikuma veidlapā norādīti pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

 161027-26koku-iesnieg.docx

 Pakalpojuma saņēmējs.  Zemes īpašnieks vai pilnvarota persona.
Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

20 darba dienas, ja nepieciešams eksperta vai institūcijas atzinums, pārējos gadījumos - 10 darba dienas.

 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.
 Maksa par pakalpojumu.

Atsevišķos gadījumos pašvaldība var noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 (02.05.2012.) “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” III daļu.

 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.  

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” (Nr.26, 27.10.2016).

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciālists:

64473574 vai pagastu pārvaldes.