Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai (tirdzniecības dalībniekam)

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pilsētas vai pagasta pārvaldei.

Pieteikuma veidlapa.

Dalībnieka iesniegums tirdzniecības atļaujai - izdrukāšanai un parakstīšanai ar roku

Dalībnieka iesniegums tirdzniecības atļaujai - aizpildīšanai un parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Parakstītu iesniegumu un atbilstošos dokumentus iesniegt vai E-adresē

Pievienojamie dokumenti uzskaitīti Gulbenes novada domes saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" 3.3 punktā.

 Pakalpojuma saņēmējs.  Fiziska vai juridiska persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.  5 darba dienas.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi pilsētas vai pagasta pārvaldē.
 Maksa par pakalpojumu.  Atbilstoši saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" (Nr.8, 24.03.2011),

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Nr.11, 24.09.2009),

izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu.

Papildu informācija par pakalpojumu. Pilsētas vai pagasta pārvaldē.

 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai (tirdzniecības organizators)

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu. Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pilsētas vai pagasta pārvaldei.

Pieteikuma veidlapa.

Organizatora iesniegums tirdzniecības atļaujai - izdrukāšanai un parakstīšanai ar roku

Organizatora iesniegums tirdzniecības atļaujai - aizpildīšanai un parakstīšanai ar elektronisko parakstu.

Pievienojamie dokumenti uzskaitīti Gulbenes novada domes saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" 3.3 punktā.

 Pakalpojuma saņēmējs.  Fiziska vai juridiska persona.
 Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.  5 darba dienas.
 Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.  Pa pastu vai personīgi pilsētas vai pagasta pārvaldē.
 Maksa par pakalpojumu.  Atbilstoši saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā" (Nr.8, 24.03.2011),

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Nr.11, 24.09.2009),

izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmo daļu.

Papildu informācija par pakalpojumu. Pilsētas vai pagasta pārvaldē.

 

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autoveikala)

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Jāiesniedz iesniegums Gulbenes novada pašvaldībā, Gulbenes novada pilsētas vai pagasta pārvaldei.

Iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ja tirdzniecība paredzēta vairākās Gulbenes novada pagastu administratīvajās teritorijās, izskata un vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.

Pieteikuma veidlapa.

Iesniegums tirdzniecības atļaujai - izdrukāšanai un parakstīšanai ar roku

Iesniegums tirdzniecības atļaujai - aizpildīšanai un parakstīšanai ar elektronisko parakstu.

Pievienojamie dokumenti uzskaitīti Gulbenes novada domes 24.03.2011. saistošo noteikumu Nr.8 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” 3.1. punktā.

Pakalpojuma saņēmējs.

 Fiziska vai juridiska persona.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 5 darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības iestādē.

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

 Pa pastu vai personīgi iestādē, kura izsniegs atļauju ielu tirdzniecībai

Maksa par pakalpojumu.

 Atbilstoši Gulbenes novada domes 24.09.2009. saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 3.nodaļu

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldībā, pilsētas vai pagasta pārvaldē.