• Civilstāvokļa aktu reģistrē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktos izņēmumus.

Veidlapas

Iesniegums atkārtota dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums atkārtota laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums atkārtota miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums par laulības noslēgšanu (elektroniski var iesniegt Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi)
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Iesniegums daudzvalodu standarta veidlapas saņemšanai, lai to izmantotu citā Eiropas Savienības valstī
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu


Iesniegumi, kas aizpildāmi klātienē dzimtsarakstu nodaļā:

Uzvārda, vārda vai tautības maiņas iesniegums
(Jāiesniedz tikai rakstiski)

Ievērībai!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

·         Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana