• Civilstāvokļa aktu reģistrē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktos izņēmumus.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas pakalpojumu apraksti. Saturā:

1.Laulības reģistrācija

2.Dzimšanas fakta reģistrācija

3.Miršanas fakta reģistrācija

4.Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

5.Vārda, uzvārda ieraksta maiņa

6.Tautības ieraksta maiņa

7.Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana (reģistra aktualizēšana) un atjaunošana

8.Kūmu svētku un laulības jubilejas ceremoniju organizēšana

Veidlapas

Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Iesniegums par laulības noslēgšanu

Tautības ieraksta maiņas iesniegums

Uzvārda maiņas iesniegums

Vārda maiņas iesniegums

Vārda un uzvārda maiņas iesniegums

Ievērībai!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

·         Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana