Reklāmas izvietojuma saskaņošana

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Gulbenes novada būvvaldē jāiesniedz Iesniegums par reklāmas izvietošanu.

Pieteikuma veidlapa.

Iesnieguma veidlapa

Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Skatīt iesnieguma veidlapā pielikumu sarakstu...

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 10 darba dienu laikā

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

Gulbenes novada būvvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene.

Maksa par pakalpojumu.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā"

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada būvvaldē