Vairāku gadu garumā Gulbenes novadam ir izveidojušās labas attiecības un sadarbība ar daudzām valstīm. Līdz 2015.gadam noslēgti sadarbības līgumi ar Dānijas Republikas Temas pilsētu, Polijas Republikas Kentšinas rajonu un Kentšinas pagastu, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fondu, Pleskavas rajonu un Gatčinas rajonu, Lietuvas Republikas Rietavas pašvaldību, Igaunijas Republikas Rapinas pašvaldību, Itālijas Valdīnas pašvaldību, Ungārijas Balmazujvarošas pašvaldību, Baltkrievijas Ošmjani rajonu, Moldovas Florešti pilsētas pašvaldību un Azerbaidžānas Hizi pašvaldību. Novada pašvaldības izveidotie un uzturētie kontakti ir svarīgi kopēju projektu izstrādē, uzņēmējdarbības attīstībā, speciālistu pieredzes apmaiņā un kultūras, kā arī sporta tradīciju pilnveidošanā.

Dānija. 2015. gada augustā Gulbenes seniori, deputāti un brīvprātīgā darba veicēji viesojās Dānijā, Temas - Gulbenes sadraudzības biedrībā „Sadraudzības pilsētu Tema – Gulbene Asociācija” darba vizītē. Tās laikā notika vairākas tikšanās, daloties pieredzē par jautājumiem, kas saistīti ar senioru dzīvi un ikdienu kā Latvijā, tā Dānijā. Ir izstrādāts sadarbības plāns turpmākajiem gadiem starp Gulbenes un Temas senioriem.

Polija. Kentšinas rajons. 2015.gadā Ekoloģijas festivālā Kentšinā piedalījās skolēni un izglītības nozares darbinieki. Festivāla laikā tika prezentēti Gulbenes novada skolu sasniegumi vides jautājumos. 2015. gada septembrī notika tradicionālais Folkloras festivāls, kurā savu prasmi demonstrēja Tirzas deju kolektīvs. Katru gadu Polijā tiek popularizētas latviešu tautas kultūras pamatvērtības. Gada nogalē tika izstrādāti priekšlikumi savstarpējai sadarbībai 2016. gadam.

Polija. Kentšinas pagasts. Izveidojoties novadam, sadarbība ar Kentšinas pagastu tika pārņemta no Stradu pagasta. Kentšinas pašvaldība, pateicoties veiksmīgai starpvalstu sadarbībai un kopējiem pasākumiem Gulbenē, noslēdza sadarbības līgumu ar mūsu sadarbības partneriem Lietuvā - Rietavas pašvaldību, kuras ceremonijā piedalījās arī Gulbenes novada vadība. Šajā laikā notika arī oficiālā tikšanās un sadarbības plāna apspriešana.

Krievija. Pleskavas rajons. Sadarbības ietvaros ar atvieglotiem noteikumiem kārtotas vīzas gan pašvaldības darbiniekiem, gan uzņēmējiem. 2015.gada jūlijā novada kultūras, tūrisma darbinieku un deputātu darba vizītes laikā Opočkā “Apaļā galda” diskusiju laikā notika vienošanās par kopīgiem plāniem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības pilnveidošanai.

Tradicionāla ir kļuvusi Gulbenes novada deju kolektīvu piedalīšanās deju maratonā Pleskavā, kas notika arī 2015.gadā.

2015.gadā Krievijas vīzas ir saņēmuši 43 Gulbenes novada speciālisti un uzņēmēji, bet 14 Pleskavas apgabala speciālisti un uzņēmēji ir saņēmuši Latvijas vīzas.

Krievija. Ļeņingradas apgabals. Novads kopīgi ar Muzeju aģentūru 2015.gada aprīlī iesaistījās Vidzemes tūrisma asociācijas organizētajā muzeju un kultūras tūrisma konferencē Pēterburgā, Ermitāžā, kur prezentēja novada tūrisma maršrutus. Bez tam ir notikuši semināri Igaunijā, Ļeņingradas apgabalā un Vidzemes reģionā.

Krievija. Gatčinas rajons. 2015. gadā turpinājās sadarbība starp abu pašvaldību senioru apvienībām un pašvaldību Izglītības, kultūras un sporta nodaļām, lai kopīgi meklētu jaunas idejas pašvaldību attīstībai šajā jomā.

Igaunija. Rapinas pašvaldība. 2015. gadā notika vairākas abu pašvaldību tikšanās. Februārī Igaunijas Neatkarības svētku laikā Rapinu apmeklēja deputātu un speciālistu delegācija, piedaloties deju kolektīvam “Zelta Rūsiņš”, mūzikas skolas jaunajiem māksliniekiem, popgrupai “Ledenes” un izglītības darbiniekiem. Savukārt jūlijā sadraudzības partneru delegācija no Rapinas piedalījās starptautiskajā amatierteātru un pūtēju orķestru festivāla “Hepenings” norisē Gulbenē.

Lietuva. Rietavas pašvaldība. Ilgstošas sadarbības rezultātā izveidojušies cieši kontakti un notikušas savstarpējas vizītes izglītības, kultūras un jaunatnes lietu speciālistiem, kuri realizē kopējus projektus un apmainās ar pieredzi jaunatnes darbā. Par tradīciju kļuvusi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu uzstāšanās pašvaldībās. 2015.gada jūlijā Rokišku teātra un leļļu teātra trupas kuplināja starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu “Hepenings”, bet septembrī Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris koncertēja Rietavas klausītājiem. Veiksmīga sadarbība turpinājās arī abu pašvaldību senioru organizācijām - jūnijā novada senioru delegācija piedalījās Rietavas senioru svētkos.

Ungārija. Balmazujvarošas pašvaldība. 2015.gada jūlijā liela Balmazujvarošas delegācija viesojās novadā un piedalījās starptautiskā amatierteātru un pūtēju orķestru festivāla “Hepenings” aktivitātēs, bet septembrī domes vadība, pārvalžu vadītāji un kultūras darba speciālisti apmeklēja sadraudzības pašvaldību Ungārijā, kur iepazina un dalījās pieredzē gan dažādu pašvaldības funkciju, gan kultūras darba organizēšanā .

Itālija. Valdīnas pašvaldība. 2015. gadā sadarbības pasākumi nav notikuši.

Baltkrievija. Ir izveidojusies sadarbība ar pārstāvjiem no Beloozjorskas pilsētas un Ošmjani rajonu, kur 2015.gada 22. augustā Ošmjani rajonā novada deputātu un uzņēmēju darba vizītes laikā tika noslēgts sadarbības nodomu protokols. Īpaši cieša sadarbība attīstījusies lauksaimniecības un kokapstrādes uzņēmēju vidū. Jūnijā pašvaldības un lauksaimniecības speciālistu delegācija dalījās pieredzē ar sadarbības partneriem Beloozjorskā. Uzsākta sadarbība brīvprātīgo darba attīstībai, un 2015.gadā novadā strādāja viena brīvprātīgā jauniete no Baltkrievijas. Ar atvieglotiem noteikumiem 2015.gadā izgatavotas 4 Baltkrievijas vīzas.

Gruzija. Bolnisi pašvaldība. Gulbenes novads ir uzsācis sadarbību ar Gruziju, kur viesojās kultūras speciālisti, iepazīstoties ar Gulbenes novadnieka Jūlija Straumes daiļradi. Uz Latviju tika atvesti jauni kontakti un plaša foto izstāde. Partneru pašvaldības amatierteātris piedalījās starptautiskā amatierteātru un pūtēju orķestru festivāla “Hepenings” darbībā Gulbenes novadā.

Moldova. Florešti pilsētas pašvaldība. Pēc Moldovas delegācijas vizītes Latvijā un Gulbenes novada domes izglītības, kultūras un sporta, attīstības un projektu nodaļu pārstāvju atbildes vizītes Moldovā 2015.gada maijā tika uzsākts darbs, kā veicināt uzņēmējdarbības sadarbību. 2015.gada jūlijā Florešti vadības delegācija iepazina Gulbenes novada pieredzi pašvaldības darba organizēšanā, kā arī piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos. Savukārt deju kolektīvs “Rūsiņš” viesojās jauniešu nometnē Moldovā. Oktobrī Gulbenes novada pārstāvji un uzņēmēji tika iekļauti Latvijas delegācijas sastāvā un pabija Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, kur semināros un konferencēs dalījās pieredzē un prezentēja novada uzņēmumu ražoto produkciju.

Azerbaidžāna. Hizi rajons. 2015.gada maijā novada deputāti un speciālisti bija uzaicināti pie sadarbības partneriem, bet jūlijā Hizi pašvaldības delegācija apmeklēja novada uzņēmumus, gūstot pieredzi par pašvaldības un komercuzņēmumu sadarbību, kā arī vēroja skolēnu dziesmu un deju svētku norisi.

Citas aktivitātes. 2015.gada septembrī Gulbenes novads uz nedēļu kļuva par Eiropas jauniešu galvaspilsētu – te norisinājās jauniešu forums “Euroweek 2015”. Forumā pulcējās ap 160 dalībnieku no 20 valstīm. Gulbenes novada Valsts ģimnāzija dalību „Euroweek” skolu sadarbības tīklā uzsāka 2006.gadā un ir vienīgā Latvijas skola, kas tajā darbojas.

2015.gada novembrī Gulbenes novada pašvaldība saņēma Latvijas Pašvaldību savienības balvu par aktīvu darbu sadarbības un izglītības jomā. Ar šo pasākumu tika atzīmēts Eiropas gads attīstībai. Finansiāli pasākumu atbalstīja Taipejas misija Latvijā. Gulbenes novada pašvaldība balvā saņēma 500 EUR.

Informācija no Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata