gerbonis.jpgŅemot vērā iedzīvotāju interesi par valsts iestāžu klientu apkalpošanas kārtību klātienē, informējam par aktualitātēm un būtiskām niansēm, kas klientiem jāņem vērā, ierodoties saņemt pakalpojumus.

Kontakti

Adrese

Klientu apkalpošanas veids

Papildus informācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

; 64471243; 29126183

Ozolu iela 2a, Gulbene, LV-4401

Klientu apkalpošana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai pieteiktos, zvaniet 64471243 vai 29126183, rakstiet

Lauku atbalsta dienests (LAD)

; 64471838

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

Klienti apkalpošana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

LAD Ziemeļaustrumu RLP Klientu daļa 26468547, 25783662, 25783663.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar dienestu pa tālruni 67095000 ( LAD vienotais klientu apkalpošanas centrs)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

; 64471134

Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti.

Iesniegt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai var:

-izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu un sekojot šiem soļiem

-sūtot aizpildītu un parakstītu iesniegumu pa pastu Balvu filiālei uz Bērzpils iela 2a, Balvi, LV – 4501; Balvu filiāles Gulbenes Klientu apkalpošanas centram - Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

; 67209474

Ūdensvada iela 2a, Gulbene, LV-4401

Lai pieteiktos pakalpojumam klātienē, lūdzam izmantot iepriekšējā pieraksta iespēju vai e-pakalpojumu.

-iepriekšējā pieraksta iespēja:
www.pmlp.gov.lv

-e-pakalpojums portālā
www.latvija.lv

-pa tālruni 67209474

Personu apliecinošu dokumentu (pases, eID kartes, uzturēšanās atļaujas kartes) noformēšana un iepriekš sagatavoto dokumentu izsniegšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Uzņēmumu reģistrs (UR)

   

Uzņēmumu reģistra pakalpojumus var saņemt attālināti vai elektroniski.

Jautājumu gadījumos rakstīt , prasīt virtuālajam asistentam UNA (www.ur.gov.lv), vai zvanīt pa informatīvo tālruni 67031703.

Valsts darba inspekcija (VDI)

; 64414022

Ozolu iela 2a, Gulbene, LV-4401

Valsts darba inspekcija klātienē apmeklētāju konsultācijas pašreiz nenodrošina.

 

Valsts zemes dienests (VZD)

; 64471282, 67038800

Rīgas iela 21, Gulbene, LV-4401

Sākot ar 2021. gada 19. jūliju tuvākie klientu apkalpošanas centri, kuros klientus apkalpo klātienē, atrodas Rēzeknē un Valmierā.

Gulbenes birojā pēc iepriekšēja pieraksta otrdienās izsniedz sagatavotus dokumentus; dokumentu pieteikšana, zvanot 64471282.

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

; 67120089, 67120090

Ozolu iela 2A

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

P. 9.00 – 18.00
C. 9.00 – 17.00

Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

 

Liene Baranovska,
Gulbenes novada valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja