Daukstu pagasts

Daukstu pagastā apgūst senās rokdarbu prasmes 07-03-2016
Daukstes pamatskolas likvidācija jāpabeidz līdz 08.07.2016. 07-01-2016