Galgauskas pamatskola

Gulbenes novada skolās norisinās putras programma 30-10-2015
Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā 14-07-2015