Tirzas pamatskola

Projektu nedēļā Tirzā kompetenču pieeja 27-05-2016
Neformālās apmācībās pilnveido rokdarbu mākslas prasmes 15-04-2016
„Pūznis 2015” Tirzā 10-06-2015
Pirmsskolas audzēkņu pavasara darbi Tirzas pamatskolā 27-04-2015