05.07.2017. iedzīvotājs raksta

Uz Asarupes ceļa Beļavas pagastā uzbēra akmeņus, bet aizmirsa nolīdzināt. Kad tas tiks izdarīts? Netiekam dārzos ar vieglajiem auto.

Atbilde

Asarupes ceļš tiek uzturēts atbilstoši pašvaldības C ceļu klases prasībām. Beļavas pagasta pārvalde pārbaudīja Asarupes ceļu 5. jūlijā – ceļš ir izbraucams, izvēloties ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu.

Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš
26176494

Iedzīvotāja rakstītais neatbilst situācijai dabā – 6. jūlijā uz Asarupes ceļa nav uzbērtu akmeņu, kuru dēļ ceļš būtu neizbraucams ar vieglo auto. Ir vienošanās ar pārvaldes vadītāju, ka ceļa segumu uzlabos, uzberot grants-šķembu smalkāku frakciju.

Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļas vadītājs Zintis Skopāns
26555722

Beļavas pagasta pārvaldes foto