Iedzīvotājs norāda

Ir privātās teritorijas, kas nav koptas – zāle pāraugusi, nav kārtībā apkārtne…

Atgādinām

Zaļo zonu kā piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana, tajā skaitā dzīvžogu, kas atrodas teritorijā no ielas ietves vai brauktuves malas līdz attiecīgā nekustamā īpašuma robežai, ir attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieku pienākums.

Saistošie noteikumi “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”, 20.p.

Ēku, ēku daļu, namīpašumu, gruntsgabalu un teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem, pilnvarniekiem savos objektos jānodrošina zālienu nopļaušana atbilstoši vajadzībai – vismaz trīs reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt divdesmit centimetrus). Ārpus pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās pieļaujama zālāju nopļaušana līdz piecu metru platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās.

Saistošie noteikumi “Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”, 4.14.2.p.

Ikvienu iedzīvotāju aicinām sakopt savu īpašumu – nopļaut zāli, apgriezt dzīvžogu, uzturēt tīrību un kārtību!