Jautājums

Kāpēc Lizuma novadpētniecības muzeja biļetes nevar turpināt izmantot?

Atbilde

01.10.2017. noslēdzās Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu grāmatvedības centralizācija. Līdz ar grāmatvedības centralizāciju Lizuma pagasta pārvalde kā patstāvīgs nodokļu maksātājs ir izslēgts no VID nodokļu maksātāju reģistra. Biļetes satur nodokļu maksātāja – šinī gadījumā vairs neesoša – rekvizītus, tādēļ tās nav derīgas.

No 01.10.2017. Gulbenes novada pašvaldības iestāžu, izņemot Sveķu internātpamatskolu un aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, grāmatvedības datu uzskaiti veic Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa.