Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā ir atrunāta kārtība par Gulbenes novada domes vadības mēnešalgas aprēķināšanas principu.

Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu novadā, teritorijas lielumu, iestāžu skaitu, un Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas šajā reizē ir 859 eiro, piemērojot koeficientu 2,87. Domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu nosaka pēc tādiem pašiem kritērijiem, piemērojot koeficientu 2,57.

Algas domes vadībai tiek pārskatītas katru gadu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste