Jautājums

Saprotu, ka ir pabeigts projekts “Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”. Lūdzu informēt par iespējamajām izmaiņām – vai tiks apstiprināts jauns siltuma tarifs, vai darbu zaudēs Lizuma centra katlumājas kurinātāji.

Atbilde

Siltumenerģijas piegāde ir viens no Lizuma pagasta pārvaldes komunālajiem pakalpojumiem. Šobrīd spēkā ir 27.10.2016. Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātais tarifs – 43,87  EUR/MWh.

Saimnieciski izvērtējot situāciju siltumapgādes jomā Lizuma pagastā, sarunu procedūras Nr. GND-2017/34 rezultātā tika nolemts siltumenerģiju iepirkt – no 2018. gada 15. janvāra Lizumā siltumenerģija tiek piegādāta no SIA “Eko NRG”. Lizuma pagasta pārvalde turpina nodrošināt siltumenerģijas nodošanu gala patērētājam.

“27.10.2016. Gulbenes novada domes sēdē noteiktais siltuma tarifs nav mainīts. 2018. gada maijā izvērtēsim šīs apkures sezonas saimnieciskos rezultātus, un, ja būs nepieciešams, tiks lemts par gala tarifa izmaiņām. Kurinātāja pienākumu veikšana diennakts režīmā Lizuma katlu mājā ir pārtraukta 2018. gada 1. februārī,” informē Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs Uģis Aigars.