Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

 

Gulbenes novada bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana

Vieta

Laiks

Ābeļu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Avotu ielā 2, Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā

Otrdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00

Dārza ielā 10, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

 

“Pagastmāja”, Druvienā, Druvienas pagastā, Gulbenes novadā

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Skolas ielā 5, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

“Gulbīts”, Gulbītī, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

 

Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

“Pagastnams” - 1, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00

“Akācijas”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

 

Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

 

“Krastkalni”, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

“Vecstāmeriena”, Vecstāmerienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00

Atvaļinājums no 01.03.2023. līdz 07.03.2023.

“Rotas”, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.30

“Biedrības nams”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.