Inga Dukure Priekšsēdētāja

26553892

64473238

Inese Pērkone Priekšsēdētājas vietniece, pieņem apmeklētājus Lizuma pagastā 26954823
64497655– Lizumā

Anita Vāvere

Locekle Galgauskas pagastā un Tirzas pagastā

29609836

64497644–Tirzā

Sandra Tonne

Locekle Rankas pagastā un Druvienas pagastā

29389487

64470021

Inese Čude

Locekle Jaungulbenes pagastā, Daukstu pagastā un Līgo pagastā 26113766

Līga Medne

Locekle Lejasciema pagastā

26308170

64473659

Ilona Rubene

Locekle Gulbenes pilsētā

29394302

64497613

Jolanta Sirmbārde Locekle Stradu pagastā

27845393

64473239

Ligita Meika Locekle Stāmerienas pagastā un Litenes pagastā

27805009

64472219–Litenē

Selga Kravale Priekšsēdētāja palīgs

26320294

64497612

Irita Ivanova

Lietvede

64497612
Līga Velpa Locekle    29467614

 

Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Gulbenes novada dome.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Inga Dukure, ievēlēta 22.06.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

Inese Pērkone, ievēlēta 22.06.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Bāriņtiesas locekļi

Ilona Rubene, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Anita Vāvere, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Ligita Meika, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Līga Medne, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Sandra Tonne, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Inese Čude, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.

Jolanta Sirmbārde, ievēlēta 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē uz laika posmu no 01.01.2017. līdz 31.12.2021.