Gerbonis mazs

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.49.15. punktu publisko pakalpojumu sniegšanā jāievēro šādi nosacījumi:

  • pakalpojumu sniedz pilnībā attālināti;
  • pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta;
  • pakalpojuma sniegšana klātienē, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā pārsniedz 15 minūtes, ir pieļaujama tikai objektīvas neatliekamības gadījumā, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai un pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts.

Ņemot vērā valstī noteiktos stingros ierobežojumus cilvēku savstarpējo kontaktu mazināšanai, lai mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Gulbenes novada bāriņtiesa informē, ka no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim klātienē personas tiek pieņemtas tikai izņēmuma gadījumos, jautājumos, kas skar būtiskus bērna vai personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību jautājumus un nav iespējams nodrošināt informācijas saņemšanu/konsultāciju attālināti. Vienlaikus lūdzam minētajos gadījumos iespēju robežās veikt iepriekšēju pierakstu.

Attiecībā uz bāriņtiesas notariālajām funkcijām, lūdzam personām izvērtēt iespēju, vai notariālo funkciju veikšanu ir iespējams atlikt uz noteiktu laiku.