Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas
iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, uzaicina
iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada Lejasciema pagasta ceļa “Veri-Jānuži” seguma remonts".

Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/3.

Instrukcija

Tehniskā specifikācija

Pielikumi

Atbildes uz jautājumiem:

1.
Jautājums: Pēc kādiem tehniskajiem noteikumiem vai specifikācijām ir paredzēts ceļa remonts?
Atbilde: Ceļa remonts paredzēts pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības noteikumiem.

2.
Jautājums: Kādas prasības ir grants seguma materiāla granulumetriskajam sastāvam?
Atbilde: Prasības grants seguma materiālam ir atbilstoši ceļu specifikācijai 2005, drupināta grants 0/32.

3.
Jautājums: Kādā veidā ir domāta ceļa nomaļu apauguma noņemšana?
Atbilde: Apauguma noņemšana paredzēta izlīdzinot, vietās, kur tas nav iespējams, aizvešana līdz 1 km attālumam.

4.
Jautājums: Lūdzam dot paskaidrojumu iepirkumā minētajai garantijai - 5 gadi. Uz kādiem materiāliem šī garantija ir attiecas?
Atbilde: Ceļa būvdarbiem iepirkuma instrukcijā noteikta garantija 60 mēneši.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, LV-4412, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Gulbenes novada Lejasciema pagasta ceļa “Veri-Jānuži” seguma remonts", iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/3.

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 16.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE", reģ. Nr.40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 32287,35.

Lēmums

Līgums