Drukāt

29.03.2018. Gulbenes novada domes sēde apstiprināti noteikumi “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”.

Tie nosaka:

Skatīt…