2014.gads

09.01.2014. protokols Nr.1

23.01.2014. protokols Nr. 2

27.02.2014. protokols Nr.3

25.pielikums pie protokola Nr.3

13.03.2014. protokols Nr.4

27.03.2014. protokols Nr.5

10.04.2014. protokols Nr.6

24.04.2014. protokols Nr.7

27.pielikums

30.04.2014. protokols Nr.8

08.05.2014. protokols Nr.9

08.05.2014. protokols Nr.10

15.05.2014. protokols Nr.11

29.05.2014. protokols Nr.12

13.06.2014. protokols Nr.13

26.06.2014. protokols Nr.14

24.pielikums

25.pielikums

 24.07.2014. protokols Nr.15

06.08.2014. protokols Nr.16

28.08.2014. protokols Nr.17

Pielikums "Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas gaitu 2011.-2013.gadā"

03.09.2014. protokols Nr.18

16.09.2014. protokols Nr.19

25.09.2014. protokols Nr.20

16.-20.pielikums

16.10.2014. protokols Nr.21

30.10.2014. protokols Nr.22

41.pielikums Gulbenes_novada_pasvaldibu_celi_2014.xlsx

56.pielikums Novada_ielas_2014.xlsx

57.-83.pielikums 141030-pasvaldibas_ielu_shemas.pdf

27.11.2014. protokols Nr.23

18.12.2014. protokols Nr.24

29.12.2014. protokols Nr.25

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums