25.01.2018. protokols Nr. 1. Sēdes audio ieraksts 180125_001.MP3

02.02.2018. protokols Nr. 2. Sēdes audio ieraksts 180202_001.MP3

Pielikumi

paskaidrojuma_raksts_budzetam_2018-1.doc

02.02.2018_budzets_pedejais.xls

dzīvnieku_kapsēta.pdf

dzīvnieku_kapsēta_ortofoto.pdf

22.02.2018. protokols Nr. 3. Sēdes audio ieraksts 180222_001.MP3

Pielikumi

15pielikums_Paskaidrojuma_raksts22.02.18_-_Copy.pdf

16.pielikums_Teritorijas_apbuves_not_22.02.2018-1.odt

17.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

18.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

19.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

20.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

21.pielikums-Pilsetas_funkc_22.02.2018.pdf

22pielikumsVidesParskats22.02.2018_-_Copy.pdf

29.03.2018. protokols Nr. 4.

Audio ieraksti

180329_001.MP3

180329_002.MP3

180329_003.MP3

Pielikumi

3.pielikums_Jaunatnes_plāns___29.03.docx

5.pielikums_Kultūras_plāns_29.03.2018.docx

11.pielikums_29.03.2018.pdf

29.03.2018._13.pielikums_mantas_saraksts.xlsx

Balsosanas_protokols.pdf

29.03.2018. protokols Nr. 5. Audio ieraksts 180329_005.MP3

Pielikumi

balsosasnas_prot.pdf

05.04.2018. protokols Nr. 6. Audio ieraksts 180405_001.MP3

26.04.2018. protokols Nr. 7 Audio ieraksts 180426_001

5.pielikums_26.04.2018._Jaunatnes attīstības plāns

6.pielikums - Invest_plans_26.04.2018

8.pielikums 26.04.18. Parskats_par_Gulbenes_novada_AP_izpildi_2014_2017_gada - (2)-1

27.04.2018. protokols Nr. 8. Audio ieraksts 180427_002.MP3

08.05.2018. protokols Nr. 9. Audio ieraksts 180508_003.MP3

31.05.2018. protokols Nr. 10. Audio ieraksts 180508_003.MP3

Pielikumi

1_pielikums_kulturas_plans_31.05.2018

2.pielikums_31.05.2018VisparVispStrategUzraudDala

3.pielikums _31.05.2018Ricibas planspdf

4.pielikums_31.05.2018.InvesticijuPlans

21.pielikums ZIP_kaleji_31.05.2018

27.pielikums_31.05.2018. budzet_grozijumi

29.pielikums kalsetas_31.05.2018s

05.06.2018. protokols Nr. 11.. Audio ieraksts 180605_002 arkartas.MP3

Pielikumi

05.06.2018.asarupes_udenstilpne_ligo

28.06.2018. Protokols Nr.12 Audio ieraksts 180628_001 MP3

Pielikumi

5.pielikums

6.pielikums

23.pielikums

Pielikums_publiskais_pārskats

Pielikums_pabeigtie projekti

Pielikums_revidenta ziņojums

03.07.2018. Protokols Nr.13 Audio ieraksts 180703_002 arkartas MP3

Pielikumi

1.pielikums_Laci

19.07.2018. Protokols Nr.14 Audio ieraksts 180719_002 MP3

26.07.2018. Protokols Nr. 15 Audio ieraksts 180726_001 MP3

1.pielikums __26.07.2018_ Darza_8

2.pielikums_26.07.2018PilnveidVispStrategUzraudzDala -

3.pielikums _26.07.18PilnveidotsRicibas plans

4.pielikums_26.07.2018.Investiciju plans

31.07.2018. Protokols Nr. 16 Audio ieraksts 180731_004 MP3 MP3

16.08.2018. Protokols Nr. 17

24.08.2018. Protokols Nr. 18 Audio ieraksts 180824_001_arkartas MP3

30.08.2018. Protokols Nr.19  Audio ieraksts

1.pielikums. Sporta nolikums

17.pielikums. Ziņojums

18.pielikums. Vides pārskats

19.pielikums. Paskaidrojuma raksts

20.pielikums

21.pielikums. Novads_1.lapa

21.pielikums. Novads_2.lapa

21.pielikums. Novads_3.lapa

21.pielikums. Novads_4.lapa

21.pielikums. Pilsētas funkcionālais_5

13.09.2018. Protokols Nr. 20 Audio ieraksts 180913_001_arkartas MP3

27.09.2018. Protokols Nr. 21 Audio ieraksts 180927_0901 MP3

4.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

17.pielikums

18.pielikums

25.10.2018. Protokols Nr.22 Audio ieraksts 181025_001 MP3

14.pielikums

15.11.2018. Protokols Nr.23 Audio ieraksts 181115_001 MP3

29.11.2018. Protokols Nr.24 Audio ieraksts 181129_001 MP3

23.pielikums

24.pielikums

25.pielikums

26.pielikums

28.pielikums

32.pielikums

27.12.2018. Protokols Nr.25 Audio ieraksts 181227_001 MP3

5.pielikums 27.12.2018_ Bērzini

10.pielikums 27.12.2018. Dzīvojamo telpu saraksts

17.pielikumsPaskaidrojuma raksts17.12.18

18.pielikums 27.12.2018. Apbuves noteikumi

19.pielikums (1) 27.12.2018.Novads_1_lapa

19.pielikums (2) 27.12.2018 Novads_2_lapa

19.pielikums (3) 27.12.2018 Novads_3_lapa

19.pielikums (4) 27.12.2018 Novads_4_lapa

19.pielikums (5) 27.12.2018 Gulbenes _pilsēta

20.pielikumsVidesParskats27.12.2018

23.pielikums_27.12.2018. budzeta_grozijumi