31.01.2019. protokols Nr. 1.. Sēdes audio ieraksts 190131_001 MP3