Drukāt

Gulbenes novada domes sēžu lēmumi

27.05.2021. sēdes Nr.6 lēmumi. Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Izglītības attīstības plāns 2021-2025 - 2-redakcija (1)

SABIEDRĪBAS_IEBILDUMI_UN_PRIEKŠLIKUMI (1)

Gulbenes novada pašvaldības bilance 31.12.2020

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Neatkarīgu_revidentu_ziņojums

pielikumi_budzeta_grozijumi_2021_maijs (4)

Pielikums_investīciju_plāna_grozījumi (1)

Publiskais parskats_2020_gala redakcija

12.05.2021. ārkārtas sēdes Nr.5 lēmumi. Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Investīciju plāns 2021 - 2023_precizēts-3

Valsts_kase_aiznemumi_2021_parjaunojumi

29.04.2021. sēdes Nr.4 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju sadarbības kopiena

25.03.2021. sēdes Nr.3 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

25.02.2021. sēdes Nr.2 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu vispārizglītojošo programmu izmaksas aprēķins vienam izglītojamam mēnesī 2021.gadā

28.01.2021. sēdes Nr.1 lēmumi Sēdes video ieraksts ŠEIT

Pielikumi

Budžets:

1_pielikums_pasvaldibas_budzets_2021 (3)

2_pielikums_pasvaldibas_budzets_2021 (3)

Gulbenes_novads_saistibas_2021 (1)

paskaidrojuma_raksts_28.01.2021 (3)

Citi:

Izglītības attīstības plāns 2021-2025 (3)

Izzina_par_uzskaiti_pie_NI_ranka_ gulbenes pašvald_no_IZM_OGRE (3)