28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu pa izglītojamo uzņemšanu Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadā.

Tika nolemts:

  1. NOTEIKT, ka 2018./2019.mācību gadā Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē izglītojamie tiek uzņemti ne vairāk kā divos klašu komplektos.
  2. NOTEIKT 2018./2019.mācību gadā 1.klasē izglītojamo uzņemšanu Gulbenes sākumskolā un Gulbenes 2.vidusskolā vispārējās pamatizglītības programmā no 2018.gada 3.aprīļa.