Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 44.§

Grozījumi 2013.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.18, 24.§

Grozījumi 2014.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.3, 36.§

Grozījumi 2014.gada 25.septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.20, 7.§

Grozījumi 2014.gada 30.oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.22, 28.§

Grozījumi 2015.gada 25.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 9.§

Grozījumi 2016.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.10, 43.§

Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem

1. Gulbenes novada sociālais dienests

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.

Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 5 kg sausas sašķirotas veļas), 1 reize

2,48

0,52

3,00

2.

Dušas pakalpojumi, pieaugušajiem, 1 reize

1,24

0,26

1,50

3.

Dušas pakalpojumi, bērniem, 1 reize

0,62

0,13

0,75

4.

Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī

0,74

0,16

0,90

5.

Pielāgota transportlīdzekļa pakalpojumi personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, 1 km1,2

0,08

0,02

0,10

6.

Pielāgota transportlīdzekļa pakalpojumi personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jādodas uz slimnīcu vai rehabilitācijas iestādi, 1 km1,2

0,12

0,03

0,15

1 maksas pakalpojums tiek rēķināts par nobrauktiem kilometriem līdz galapunktam un atpakaļ
2 transporta pakalpojumi I grupas invalīdiem ir izmantojami bezmaksas divas reizes gadā. No maksas pilnībā atbrīvoti Jaungulbenes sociālā aprūpes centra un Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts" klienti.

 

2. Dzīvojamās telpas īre Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē un Upes ielā 2, Gulbenē

Nr.p.k. Pakalpojuma   veids Mērvienība Cena bez   PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN,   EUR
  Dzirnavu   iela 7A, Gulbene        
1. Dzīvoklis   Nr.7 mēnesis 114,00   114,00
2. Dzīvoklis   Nr.8 mēnesis 129,60   129,60
3. Dzīvoklis   Nr.9 mēnesis 113,52   113,52
  Upes iela 2,   Gulbene        
1. Istaba Nr.1 mēnesis 44,66   44,66
2. Istaba Nr.2 mēnesis 37,58   37,58
3. Istaba Nr.3 mēnesis 51,52   51,52
4. Istaba Nr.8 mēnesis 43,68   43,68
5. Istaba Nr.9 mēnesis 38,52   38,52
6. Istaba Nr.10 mēnesis 51,52   51,52
7. Istaba Nr.11 mēnesis 29,28   29,28
8. Istaba Nr.12 mēnesis 37,10   37,10
9. Istaba Nr.14 mēnesis 49,58   49,58
10. Istaba Nr.17 mēnesis 32,78   32,78
11. Istaba Nr.18 mēnesis 59,04   59,04
12. Istaba Nr.19 mēnesis 57,26   57,26
13. Istaba Nr.20 mēnesis 55,72   55,72
14. Istaba Nr.22 mēnesis 38,68   38,68
15. Istaba Nr.23 mēnesis 48,07   48,07
16. Istaba Nr.26 mēnesis 27,86   27,86
17. Istaba Nr.27 mēnesis 26,85   26,85

 

 3. Daukstu pagasta sociālie pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Pirts pakalpojumi, 1 cilvēkam 1reize

   

1.1.

pieaugušajiem

1,50

2,14

1.2.

pensionāriem

0,80

1,14

1.3.

Bērniem un trūcīgām personām (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam)

0,40

0,56

2.

Dušas lietošana, 1 cilvēkam 1 reize

   

2.1.

pieaugušajiem

0,50

0,72

2.2.

bērniem

0,24

0,34

3.

Veļas mazgāšana, par vienu ciklu ar savu veļas mazgājamo līdzekli

0,50

0,72

4.

Veļas mazgāšana trūcīgām personām, par vienu ciklu ar savu veļas mazgājamo līdzekli (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam)

0,24

0,34

4.Lejasciema pagasta pārvaldes veco ļaužu dzīvojamā māja

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Dušas izmantošana, 1 reize

1,00

1,42

2.

Veļas mazgāšana, 1 reize

1,50

2,14

3.

Dzīvojamās telpas lietošana (īre, apkure, ūdens un kanalizācija, atkritumu izvešana, elektroenerģija) Rīgas ielā 4, Lejasciemā, 1 cilvēkam mēnesī

   

3.1.

Dzīvojamā istaba Nr.1 (10,3 m2)

44,26

62,97

3.2.

Dzīvojamā istaba Nr.2 (12,32 m2)

45,13

64,21

3.3.

Dzīvojamā istaba Nr.3 (11,47 m2)

45,16

64,26

3.4.

Dzīvojamā istaba Nr.4 (11,5 m2)

41,42

58,93

3.5.

Dzīvojamā istaba Nr.5 (10,0 m2)

44,02

62,63

3.6.

Dzīvojamā istaba Nr.6 (11,4 m2)

45,11

64,18

3.7.

Dzīvojamā istaba Nr.7 (11,0 m2)

44,80

63,74

3.8.

Dzīvojamā istaba Nr.8 (10,0 m2)

44,02

62,63

3.9.

Dzīvojamā istaba Nr.9 (26,6 m2)

56,97

81,06

3.10.

Dzīvojamā istaba Nr.10 (37,26 m2)

65,27

92,88

5.Lizuma pagasta pārvaldes dienas maksa dienas centrā „Klintis"

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Veļas mazgāšana, 1 reize

0,83

1,17

2.

Veļas žāvēšana, 1 reize

0,83

1,17

No maksas atbrīvoti : trūcīgas personas, vientuļie pensionāri, 1. un 2. grupas invalīdi un politiski represētas personas.

 

6. /izslēgts/

 

7. Beļavas pagasta sociālie maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Sociālās mājas „Blomīte” dzīvojamo telpu lietošana (īre, apkure, ūdens, kanalizācija, atkritumu savākšana, elektroenerģija, apsaimniekošana), m2 mēnesī

0,50

0,72

8. Litenes pagasta pārvaldes sociālie maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 5 kg sausas sašķirotas veļas)

0,80

1,14

2.

Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 5 kg sausas sašķirotas veļas) trūcīgām personām (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam), pensionāriem, invalīdiem, represētām personām

0,50

0,72

3.

Dušas pakalpojumi, 1 reize

0,80

1,14

4.

Dušas pakalpojumi bērniem un trūcīgām personām (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam), pensionāriem, invalīdiem, represētām personām

0,50

0,72

9. Stāmerienas pagasta sociālie maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Istabas īre veco ļaužu mītnē „Saulstari”, mēnesī

30,00

42,69

2.

Veļas mazgāšana iedzīvotājiem:

   

2.1.

par vienu ciklu ar savu veļas mazgājamo līdzekli

1,00

1,42

2.2.

par vienu ciklu ar pakalpojuma centra mazgājamo līdzekli

1,10

1,56

3.

Veļas mazgāšana trūcīgajiem, pensionāriem un maznodrošinātajām personām (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam):

   

3.1.

par vienu ciklu ar savu veļas mazgāšanas līdzekli

0,50

0,72

3.2.

par vienu ciklu ar pakalpojuma centra mazgājamo līdzekli

0,60

0,86

10. Galgauskas pagasta sadzīves pakalpojuma centra „Možums" maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Veļas mazgāšana iedzīvotājiem:

   

1.1.

par vienu ciklu ar pakalpojuma centra mazgājamo līdzekli

1,48

2,10

1.2.

par vienu ciklu ar pakalpojuma centra mazgājamo līdzekli   pensionāriem, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām (uzrādot Gulbenes   novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās personas statusam)

0,74

1,05

2.

Veļas žāvēšana iedzīvotājiem:

   

2.1.

par vienu reizi

1,48

2,10

2.2.

par vienu reizi pensionāriem, maznodrošinātajām un   trūcīgajām personām (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par   atbilstību trūcīgās personas statusam)

0,74

1,05

3.

Dušas izmantošana (vienai personai):

   

3.1.

pieaugušajiem

0,98

1,40

3.2.

bērniem

0,50

0,70

3.3.

pensionāriem, trūcīgajām un maznodrošinātajām personām   (uzrādot Gulbenes novada sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgās   personas statusam)

0,50

0,70

4.

Atpūtas telpas izmantošana, stunda

0,98

1,40