Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.16, 43.§)

Grozījumi 2015. gada 25. jūnija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15, 35.§)

Grozījumi 2016. gada 29. septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 27.§)

Grozījumi 2017. gada 23. februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3, 18.§)

Grozījumi 2017. gada 30. marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4, 51.§)

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

1.Vecāku maksa dienā par viena bērna uzturēšanu Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikta kā maksa par ēdināšanu šādā apmērā:

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

1.

Ja audzēknis apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi nepilnu dienu (1 ēdienreize)

diena

0,85

     

2.

Ja audzēknis apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi nepilnu dienu (2 ēdienreizes)

diena

1,20

     

3.

Ja audzēknis apmeklē dienas pirmsskolas izglītības iestādi

(3 ēdienreizes)

diena

1,65

     

4.

Ja audzēknis apmeklē diennakts pirmsskolas izglītības iestādi

(4 ēdienreizes)

diena

1,95

     

                *Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 11.punktu, pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanas un pirmsskolas izglītības pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības neapliekamie pakalpojumi.

2. /izslēgts 29.09.2016./
21. /izslēgts 29.09.2016./
3. /izslēgts 29.09.2016./
4. Noteikt maksu par darbinieku ēdināšanu pusdienās Ls 0,75 = € 1,07.

 

2. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” maksas pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
1. Rotaļu un attīstības centriņš „Gudru ņēmu padomiņu” mēnesis 7,00      
2. Silto smilšu iekārta 1 nodarbība 12,00      
3. Minhenes funkcionālais tests 1 bērnam 35,00      
4. Telpu izmantošana, 1 m2 stunda 0,016      
5. Telpu izmantošana, 1 m2 mēnesis 2,62      
6. Pagrabstāva telpu izmantošana, 1m2 mēnesis 1,17      

 

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības likuma VII nodaļas 52.panta 11.punktu, pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanās un pirmsskolas izglītības pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi.