Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 37.§

Grozījumi 2014. gada 27. februār Gulbenes novada domes sēdē Nr.3, 37.§

Gulbenes novada pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumi

1. Vienreizēja nomas maksa par jaunas kapa vietas ierādīšanu Gulbenes Tanslavu kapos

N.p.k.

Pakalpojumu veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Vienas vietas ierādīšana (1,75*3,00m)

10,00

14,23

2.

Divu vietu ierādīšana (2,50*3,00m)

19,99

28,45

3.

Katras nākošās vietas ierādīšana (+1,75*3,00m)

10,00

14,23

2. Vienreizēja nomas maksa par jaunu kapa vietu ierādīšanu daļēji slēgtajos Gulbenes vecajos kapos 

N.p.k.

Pakalpojumu veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Vienas vietas ierādīšana (1,75*3,00m)

19,99

28,45

2.

Divu vietu ierādīšana (2,50-3,00m)

50,00

71,14

3.

Trīs vietu ierādīšana (4,00*3,00m)

100,00

142,29

4.

Katras nākošās vietas ierādīšana (+1,75*3,00m)

50,00

71,14

3. Maksas pakalpojumi pagastu kapsētās

N.p.k.

Pakalpojumu veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

Vienreizēja nomas maksa par jaunas kapa vietas ierādīšanu Stāmerienas kapsētā

25,00

35,57

2.

Vienreizēja nomas maksa par jaunas kapa vietas ierādīšanu pagastu kapsētās (izņemot Stāmerienas kapsētu)

3,00

4,27

2.

Apbedījuma vietas   ierādīšana                                                        

2,00

2,84

3.

Kapavietai pieguļošās teritorijas sakopšana pēc bēru ceremonijas                                  

2,00

2,84

4.

Par kapličas nomu   bēru ceremonijai                                        

1,00

1,42

5.

Par kapličas   iznomāšanu,   diennakts                                      

1,00

1,42

Kapsētu maksas pakalpojumi netiek iekasēti, ja apbedīšanu organizē Gulbenes novada pašvaldība. Noteikt atlaidi 25% apmērā visiem kapsētu maksas pakalpojumiem, ja apbedīšanu organizē Gulbenes novadā deklarētai trūcīgai personai.

 Kapsētas maksa netiek iekasēta par Valsts sociālā aprūpes centra ''Latgale'' filiāles ''Litene'' klientu apbedīšanu.