Apstiprināti 2013. gada 29. augusta Gulbenes novada domes sēdē, 28. §

Grozījumi

2013. gada 26. septembra Gulbenes novada domes sēdē, 28. §.

2014. gada 26. jūnija Gulbenes novada domes sēdē, 38. §.

2014. gada 25. septembra Gulbenes novada domes sēdē, 46. §

2015. gada 29. oktobra Gulbenes novada domes sēdē, 42.-54. §.

2015. gada 23. decembra Gulbenes novada domes sēdē, 39. §

2016. gada 28. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē, 72. §

2016. gada 27. oktobra Gulbenes novada domes sēdē, 36. §

2017. gada 25. maija Gulbenes novada domes sēdē, 53. §

2017. gada 28. septembra Gulbenes novada domes sēdē, 42. §

2017. gada 28. septembra Gulbenes novada domes sēdē, 43. §

2017. gada 28. decembra Gulbenes novada domes sēdē, 34. §

2018. gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē, 48. §

Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā

1. Beļavas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,50 0,72
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,40 0,56
3. Maksa par apkuri Beļavas ciemā, m2 mēnesī /spēkā līdz 31.12.2017/ 1,00 1,42
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī 0,40 0,56
5. Kūts noma, mēnesī 2,00 2,84
6. Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda 3,00 4,27
7. Santehniķa pakalpojumi, 1 stunda 2,50 3,56
8. Krūmgrieža pakalpojumi, 1 stunda 8,66 12,32
9. Nedzīvojamo telpu nomas maksa „Blomīte”, Ozolkalns, Gulbenes novads (bijušās Ozolkalna pamatskolas internāta telpas), m2 mēnesī 0,10 0,14

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē 3.punkts izteikts šādā redakcijā (stājas spēkā no 01.01.2018.):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes

3.

Maksa par apkuri Beļavas ciemā

         

3.1.

Fiziskām personām, m2 mēnesī

m2

1,77

0,21

1,98

 

3.2.

Juridiskām personām, m2 mēnesī

m2

1,77

0,37

2,14

 

3.3.

Fiziskām personām 1 Mwh

MWh

82,94

9,95

92,89

 

 3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

2. Daukstu pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/    
1.1. Staru ciemā 0,46 0,66
1.2. Daukstu ciemā 0,46 0,66
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/    
2.1. Staru ciemā 0,37 0,53
2.2. Daukstu ciemā 0,23 0,33
3. Maksa par apkuri, m2 mēnesī /spēkā līdz 31.12.2017/ 0,68 0,97

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē 3.punkts izteikts šādā redakcijā (stājas spēkā no 01.01.2018.):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes

3.

Maksa par apkuri

         

3.1.

Fiziskām personām, m2 mēnesī

m2

1,42

0,17

1,59

 

3.2.

Juridiskām personām, m2 mēnesī

m2

1,42

0,30

1,72

 

  3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

3. Druvienas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,45 0,64
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,50 0,72
3. Apkure, m2 mēnesī /spēkā līdz 31.12.2017/ 0,50 0,72
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī 0,20 0,28
5. Nomas maksa par saimniecības ēku, , m2 mēnesī 0,06 0,08

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē 3.punkts izteikts šādā redakcijā (stājas spēkā no 01.01.2018.):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes

3.

Maksa par apkuri

         

3.1.

Fiziskām personām, m2 mēnesī

m2

1,36

0,16

1,52

 

3.2.

Juridiskām personām, m2 mēnesī

m2

1,36

0,29

1,65

 

  3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

4. Galgauskas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,42 0,60
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,19 0,27
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
3. Maksa par apkuri mēnesī /spēkā līdz 31.12.2017/ m2 1,06     Nav PVN maksātājs
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
4. Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda 3,00 4,27

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē 3.punkts izteikts šādā redakcijā (stājas spēkā no 01.01.2018.):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes

3.

Maksa par apkuri

         

3.1.

Fiziskām personām, m2 mēnesī

m2

0,99

0,12

1,11

 

3.2.

Juridiskām personām, m2 mēnesī

m2

0,99

0,21

1,20

 

  3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

5. Jaungulbenes pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,54 0,76
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,51 0,73
3. Maksa par nedzīvojamo telpu apkuri juridiskām personām, m2 mēnesī  3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§
0,38 0,54
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī 0,40 0,57
5. Nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārsta praksei, m2 mēnesī 0,10 0,14

 

6. Lejasciema pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/    
1.1. Lejasciema ciemā 0,24 0,34
1.2. Sinoles ciemā 0,31 0,45
1.3. No „Veru” ūdenstorņa 0,34 0,48
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/    
2.1. Lejasciema ciemā 0,43 0,61
2.2. Sinoles ciemā 0,31 0,45
3. Maksa par pieslēgumu pie ūdensvada un kanalizācijas, 1 pieslēgums 30,00 42,69
4. Maksa par apkuri /spēkā līdz 31.12.2017/    
4.1. iedzīvotājiem, m2 mēnesī 0,70 1,00
4.2. juridiskām personām, m2 mēnesī 0,70 1,00
4.3. juridiskām personām, MWh 28,00 39,84
5. Nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārsta praksei un zobārsta praksei Imantas ielā 16, Lejasciemā, m2 mēnesī 0,10 0,14

28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē 4.punkts izteikts šādā redakcijā (stājas spēkā no 01.01.2018.):

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes

4.

Maksa par apkuri

         

4.1.

Fiziskām personām, m2 mēnesī, Lejasciema ciemā

m2

1,01

0,12

1,13

 

4.2.

Fiziskām personām, m2 mēnesī, Sinoles ciemā

m2

1,25

0,15

1,40

 

4.3.

Juridiskām personām, m2 mēnesī, Lejasciema ciemā

m2

1,01

0,21

1,22

 

4.4.

Juridiskām personām, MWh

MWh

40,24

8,45

48,69

 

  4.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

7. Litenes pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 mēnesī /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,30 0,42
2. Maksa par kanalizāciju, m3 mēnesī /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,30 0,42
3. Maksa par pieslēgumu pie ūdensvada un kanalizācijas, 1 pieslēgums 19,99 28,45
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī    
4.1. fiziskām personām 0,01 0,01
4.2. juridiskām personām 0,10 0,14
5. Krūmgrieža   pakalpojumi, 1 stunda   10,00
N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes
6.

Maksa par apkuri mēnesī

6.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

m2 0,88  0,18  1,06

8. Lizuma pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes
1.

Siltumenerģijas tarifs /spēkā no 01.01.2017./

1.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

MWh 43,87 9,21 53,08
2. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, mēnesī:          
2.1. Ēkā „Aptieka” m2 0,14 0,03 0,17  
2.2. Ēkā „Akācijas”, “Veckalēji”, ja nenodarbojas ar akcizēto preču tirdzniecību m2 0,72 0,15 0,87  
3.

Asenizācijas pakalpojums, kopā

1 km

+

1 h

0,72

+

21,35

0,15

+

4,48

0,87

+

25,83

 

9. Līgo pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,63 0,89
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,17 0,25
3. Nedzīvojamo telpu nomas maksa    
3.1. garāžas noma 0,50 0,72
3.2. kūts noma 0,34 0,48

10. Rankas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/    
1.1. Rankas ciemā 0,30 0,42
1.2. Gaujasrēveļu ciemā 0,48 0,69
1.3. Rēveļu ciemā 0,46 0,66
2. Maksa par kanalizāciju /spēkā līdz 01.03.2016/    
2.1. Rankas ciemā 0,31 0,45
2.2. Gaujasrēveļu ciemā 0,47 0,67
2.3. Rēveļu ciemā 0,22 0,31
3.

Maksa par apkuri, m2 mēnesī
3.punkts svītrots ar 30.08.2018., 19. 48.§

0,90 1,28
4. Nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī 0,40 0,56
5. Atslēdznieka – santehniķa pakalpojumi, 1 stunda 2,50 3,56
6. Elektriķa pakalpojumi, 1 stunda 3,00 4,27

...

11. Stradu pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Stradu pagasta Stradu ciemā /spēkā līdz 01.03.2016/    
1.1. maksa par ūdeni, m2 0,38 0,54
1.2. maksa par kanalizāciju, m2 0,34 0,50
2. Stradu pagasta Šķieneros /spēkā līdz 01.03.2016/    
2.1. maksa par ūdeni, m2 0,68 0,97
2.2. maksa par kanalizāciju, m2 0,75 1,07
3. Apkures tarifi /spēkā līdz 30.09.2017/    
3.1. Par 1 MWh (Stāķi 15., 16., 18., 19. mājām) 32,75 46,60

 

12. Stāmerienas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,53 0,75
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,46 0,66
3. Telpu nomas maksa    
3.1. nedzīvojamo telpu nomas maksa, m2 mēnesī 0,20 0,28
3.2. ambulances telpas, m2 mēnesī 0,10 0,14
4. Santehniķa pakalpojumi, 1 stunda 2,50 3,56
5. Krūmgrieža pakalpojumi, 1 stunda 8,00 11,38

 

13. Tirzas pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1. Maksa par ūdeni, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,60 0,86
2. Maksa par kanalizāciju, m3 /spēkā līdz 01.03.2016/ 0,45 0,64
3. Telpu nomas maksa    
3.1. ģimenes ārsta praksei, m2 mēnesī 0,33 0,47
3.2. garāžas, m2 mēnesī 0,10 0,14

 

14.Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālie pakalpojumi

   N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR

PVN,

EUR

Cena ar PVN,

EUR

Piezīmes*
1.

Telpu noma Blaumaņa ielā 46A, Gulbenē, 1m2

mēnesis 0,175 0,037 0,212  
2. Noliktavas – angāra telpu noma Blaumaņa ielā 46A, Gulbenē, 1m2 mēnesis 0,06 0,01 0,07