Apstiprināts 2014. gada 30. oktobra Gulbenes novada domes sēdē, 27.§

Grozījumi 2017. gada 23. februāra Gulbenes novada domes sēdē, 19.§

Sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumi pagastos

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

 1.

Sporta zāles „Zīļuks” izmantošana

1 stunda

3,00

0,63

3,63

2.

Stāķu sporta nama zāles izmantošana grupām

1 stunda

12,40

2,60

15,00

 3.

Stāķu sporta nama zāles izmantošana kultūras un sporta pasākumiem

1 diena

41,32

8,68

50,00

 4.

Rankas veselības veicinošā vingrošanas centra izmantošana

1 stunda

1 personai

0,70

-

0,70

 5.

Litenes stadiona izmantošana

1 stunda

25,00

-

25,00

5.1.

volejbola laukuma izmantošana

1 stunda

1,00

-

1,00

5.2.

vieglatlētikas sektora izmantošana

1 stunda

2,50

-

2,50

5.3.

basketbola laukuma izmantošana

1 stunda

4,00

-

4,00

5.4.

futbola laukums izmantošana

1 stunda

5,00

-

5,00

 6.

Litenes sporta zāles izmantošana

1 stunda

2,50

-

2,50

 7.

Stāmerienas trenažieru zāles izmantošana

1,5 stundas

1 personai

1,24

0,26

1,50

 8.

Stāmerienas trenažieru zāles izmantošana

Mēneša abonements

1 personai

9,92

2,08

12,00

9. Druvienas sporta zāles telpu noma, 1 m2 stunda 0,024 0,005 0,029

No maksas atbrīvoti:

1)            sporta zālēs, trenažieru zālēs un stadionā pirmskolas un skolas vecuma bērni;

2)            sporta zālēs novada iedzīvotāji sporta organizatoru rīkotajās treniņnodarbībās;

3)            Litenes stadionā Gulbenes novada iedzīvotāji un pašvaldības iestādes.