Ēdināšanas maksa sociālās aprūpes centra “Siltais” darbiniekiem noteikta ar Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu (prot.6, 35.§).

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Gala cena, EUR

1.

Pusdienas

1 personai

0,60

-

0,60

2.

Vakariņas

1 personai

0,40

-

0,40