Apstiprināts 2018. gada 26.jūlija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 26.§

Gulbenes sākumskolas maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes*

1.

Skolas telpas (klases, zāles) izmantošana cilvēku izmitināšanai

Diennakts  1 personai

1,59

0,33

1,92