Drukāt

2018.gada 28.jūnija Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.12, 33.§)  lēmums

par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:

1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām –1,04 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām –1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

26.pielikums

26.pielikums pie 2018.gada 28.jūnija Gulbenes novada domes sēdes Nr.12, 33.§ - ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta aprēķins

Noteiktā maksa par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu stājas spēkā 2018.gada 1.novembri.