Apstiprināts 2018. gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē Nr.19, 48.§

Grozījumi

2019. gada 30.maija Gulbenes novada domes sēdē Nr.8, 67.§ (spēkā no 01.09.2019.)

Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis (spēkā līdz 01.10.2019.)

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā:

1.1.

fiziskām personām

MWh

63,26

7,59*

70,85

1.2.

juridiskām personām

MWh

63,26

13,28

76,54

2.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā:

2.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,75

0,21*

1,96

2.2.

juridiskajām personām,

m2 mēnesī

1,75

0,37

2,12

3.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā:

3.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,41

0,17*

1,58

3.2.

juridiskajām personām

m2 mēnesī

1,41

0,30

1,71

4.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Galgauskas pagasta daudzdzīvokļu mājai „Veiši”:

4.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,02

0,12*

1,14

5.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

5.1.

juridiskajām personām

m2 mēnesī

1,23

0,26

1,49

6.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

6.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,16

0,14*

1,30

6.2.

juridiskām personām

m2 mēnesī

1,16

0,24

1,40

7.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:

7.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,50

0,18*

1,68

8.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā:

8.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

0,88

0,11*

0,99

9.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:

9.1.

fiziskām personām

MWh

41,33

4,96*

46,29

9.2.

juridiskām personām

MWh

41,33

8,68

50,01

10.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā:

10.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

1,82

0,22*

2,04

10.2.

juridiskajām personām

m2 mēnesī

1,82

0,38

2,20

11.

Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām siltumenerģija telpu apkurei:

11.1.

fiziskām personām

m2 mēnesī

0,73

0,09*

0,82

12.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”:

12.1.

juridiskām personām

MWh

61,98

13,02

75,00

13.

Sveķu internātpamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija telpu apkurei

MWh

45,19

   
13.1. fiziskām personām (punkts 13.1 spēkā no 01.09.2019.) MWh 58,85 7,06 65,91

Piezīmes.

* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu

Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.