Apstiprināts 2018. gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.25, 47.§

Gulbenes novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

         Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Lauksaimniecības zemes nomas maksa*:

1.1.

Beļavas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

44,00

9,24

53,24

1.2.

Daukstu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

48,00

10,08

58,08

1.3.

Druvienas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

44,00

9,24

53,24

1.4.

Galgauskas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

47,00

9,87

56,87

1.5.

Jaungulbenes pagasts

kalendāra gadā par hektāru

46,00

9,66

55,66

1.6.

Lejasciema pagasts

kalendāra gadā par hektāru

45,00

9,45

54,45

1.7.

Litenes pagasts

kalendāra gadā par hektāru

44,00

9,24

53,24

1.8.

Līgo pagasts

kalendāra gadā par hektāru

47,00

9,87

56,87

1.9.

Lizuma pagasts

kalendāra gadā par hektāru

47,00

9,87

56,87

1.10.

Rankas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

44,00

9,24

53,24

1.11.

Stāmerienas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

45,00

9,45

54,45

1.12.

Stradu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

47,00

9,87

56,87

1.13.

Tirzas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

46,00

9,66

55,66

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Cenrādis stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.