Drukāt

Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas cenrādis (no 01.08.2019.)

APSTIPRINĀTS

2019.gada 25.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.7, 25.§) 

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads:

1.1.

ūdensapgādes pakalpojumi

m3

1,16

0,24

1,40

1.2.

kanalizācijas pakalpojumiem

m3

1,54

0,32

1,86

Lēmums