Drukāt

2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 43.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta Daukstu ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,69 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 21.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,34 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 21.pielikumu.
2. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā:
2.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,69 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 22.pielikumu;
2.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,96 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 22.pielikumu.

22.pielikums:

22.pielik_pie_29.10.sēdes_-_STARU_ciema_udens_aprekins.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.