2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 46.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā un Gulbīša ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,94 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 25.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,39 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 25.pielikumu.
2. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta apdzīvotā vietā: Agrumi:
2.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,76 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 26.pielikumu.
3. Šī lēmuma 1. un 2.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

25.pielikums:

25.pielik._pie_29.10._sēdes_-JAUNGULBENES_GULBĪTIS_udens_aprekins.xls

26.pielikums:

26.pielik_pie_29.10._sēdes_-_AGRUMI_JAUNGULBENES_PAG._udens_aprekins.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.