2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 48.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,92 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 30.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,28 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 30.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

30.pielikums:

30.pielik_pie_29.10._sēdes_-LITENES_udens_aprekins.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā no 2016.gada 1.marta.

 

2017.gada 25.maija Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.6, 54.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. GROZĪT Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma “Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr. 24., 48.§.) 1. punkta 1.1.un 1.2. apakšpunktus, izsakot jaunā redakcijā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0.76 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 40.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,06 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 40.pielikumu;
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

40.pielikums:

40.pielikums_pie_25.05.2017.LITENES_udens_aprekins.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā no 2017.gada 1.jūnija.