Drukāt

2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 49.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,62 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 31.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,62 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 31.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

31.pielikums:

31.pielik_pie_29.10.2015_sēdes-_LIZUMA_udens_aprekins_2015.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.