2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 51.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā, Gaujasrēveļu ciemā un Rēveļu ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,06 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 33.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 33.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

33.pielikums:

33.piel_pie_29.10_sēdes_-_RANKAS_udens_aprekins.xls

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.