Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.pantu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā.

Pārskati par darbu 2016.gadā

Gulbenes novada Rankas bāriņtiesa

Gulbenes pilsētas bāriņtiesa

Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesa

Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa

Gulbenes novada Litenes bāriņtiesa

Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesa