Drukāt

Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam rīcības un investīciju plāni 2016.-2017.gadam

Rīcības plāns 2016.-2017.gadam, apstiprināts 31.03.2016. Gulbenes novada domes sēdē.

Investīciju plāns 2016.-2017.gadam, apstiprināts 31.03.2016. Gulbenes novada domes sēdē.

 

24.11.2016. Gulbenes novada domes lēmums “Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017. gadam investīciju plāna 2016.-2017.gadam grozījumiem