Drukāt

30.03.2017. Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātas (protokols Nr.4, 23.§) Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētās sadaļas: