31.03.2016. Gulbenes novada domes sēdē apstiprināta Gulbenes novada mārketinga stratēģija 2016.-2021.gadam; sēdē nolemts, ka domes Attīstības un projektu nodaļai līdz katra gada 1.maijam jāsastāda ikgadējais pārskats ar rezultatīvajiem rādītājiem par mārketinga stratēģijas ieviešanas gaitu.

Izveidots arī Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāns.

27.04.2017. Gulbenes novada domes sēdē apstiprināts aktualizētais Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāns: marketinga_strategija_27.04.2017.docx