Drukāt

Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018.-2022.gadam apstiprināts 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē.

Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018.-2022.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka sporta attīstības pamatprincipus un rīcības virzienus Gulbenes novadā.

Sporta attīstības galvenais mērķis Gulbenes novadā ir veicināt iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu. Šis mērķis ir sasniedzams, īstenojot šādus apakšmērķus:

  1. Radīt katram iedzīvotājam iespējas nodarboties ar sportu.
  2. Atbalstīt talantīgākos sportistus.
  3. Izveidot, uzturēt, atjaunot un efektīvi izmantot sporta infrastruktūru.
  4. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par sportu.
  5. Sekmēt sporta klubu un sekciju attīstību novadā.
  6. Organizēt starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta sacensības.

Skatīt dokumentu