Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23.panta 1.punktu par to, ka "Pašvaldības aģentūras darbības plānošanas dokumenti ir vidēja termiņa darbības stratēģija un darba plāns kārtējam gadam", Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" izstrādājusi vidējā termiņa darbības stratēģiju, kurā pausti aģentūras mērķi, darbības virzieni, kā arī izstrādāts rīcības plāns no 2013. līdz 2015.gadam.

Šāds plānošanas dokuments ir nepieciešams ne tikai likumiski, bet arī praktiski – tas ir labs pamats aģentūras darbības virziena noteikšanai un ievērošanai, ņemot vērā izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Aģentūra ir atvērta sabiedrībai, tāpēc lūdzam ikvienu sūtīt savus ierosinājumus, idejas un komentārus aģentūras darbības uzlabošanai un tūrisma nozares attīstīšanai Gulbenes novadā uz e-pastu:

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vidējā termiņa darbības stratēģija, apstiprināta 25.10.2012. Gulbenes novada domes sēdē.