Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģija 2017.-2022. gadam, apstiprināta 27.07.2017. Gulbenes novada domes sēde (protokols Nr. 10, 6. §).

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja attīstības un darbības stratēģija 2012.-2017.gadam, apstiprināta 26.07.2012. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 21. §).